3D Görselleştirme, tasarım taslaklarının görsel dile dönüştüğü mimari, iç mimari ve dekorasyon hizmetleridir. Üç Boyutlu Modelleme hizmeti, mimari taslak çalışmaları ile başlamaktadır. Tasarım sürecinin en uzun aşamasını bu taslak çalışmaları oluşturur. Eskizlerin detaylandırılıp geliştirilmesiyle yaratılan taslaklar, çizim ve imalat ve öncesinde, tasarımın genel görünümü hakkında mimar ve işverene teknik ve görsel bilgi aktarır.

Sia Moore - 3D Visualization

Tasarım, üç boyuta aktarılırken çizgi, doku, yön, oran ve renk gibi görsel öğelerden yararlanılır. Bu öğeler, tasarımı bir bütün olarak ortaya koyan temel unsurlardır.

3D Görselleştirme Nedir

Bir mimari yapının, iç mekân, obje veya karakterin; en, boy, derinlik değerleri gözetilerek bilgisayar ortamında üç boyutlu çizilmesi işlemidir. Projenin gerçekçi resimleri, çizilmiş mimari tasarımın render programlarında düzenlenmesi ile ortaya çıkar.

3D Tasarım Hizmeti Neleri Kapsar?

Mimari 3D Tasarım, mimari veya iç mimari projeyi detaylı ve net yöntemlerle görselleştirerek tasarım sürecinin takip ve kontrolünü sağlar. İşveren bu hizmeti kullanarak mimar/iç mimardan talep ettiği tasarım hizmetini, renderlar aracılığıyla inceleyebilir ve sürecin bir parçası haline gelebilir. Mimari 3D Tasarım Hizmeti, mimar ve işveren arasında kurulan etkin iletişimin anahtarıdır.

3D Tasarım Neden Gereklidir?

Mimari 3D tasarım; projenin farklı açılardan modellenmiş görünümlerini sunarken, işverenin talep ettiği değişikliklerin kolaylıkla yapılmasını ve proje tamamlanmadan hataların fark edilmesini sağlar.